BOLL SMEDJA

Skulptur (metall)

Detalj 1Detalj 2Detalj 3Detalj 4Detalj 5Detalj 6Detalj 7Detalj 8FilmDetalj 9Detalj 10

Boll smedja HB
Exportgatan 33
422 46 Hisings Backa
Kontakt

Skulptur (metall)

Hösten 2001 gjorde jag och Jukka Värelä en utställning i Dals långeds konsthall. Så här presenterade vi den då:

Utställningen/samarbetet bygger mycket på en dialog mellan oss och konsthallen. Diskussioner om rum öppnar möjligheter för konstnärligt samarbete. Det bygger på en process. Respekt för varandras kunskaper. Analys. Undersökning. Den är ett sammanställning/resultat av vår undersökning av det här rummet.

Verken, så som de ser ut nu, existerar i konsthallen under utställningsperioden. På en annan plats möter man andra förutsättningar som man får ta ställning till.

De är anonyma var för sig men skapar spänning mellan varandra och rummet. Den harmoniska sköna formen är inte intressant här och nu. Förhållandena och motsägelserna mellan objekten och rummet är det viktiga och det som vi vill synliggöra.

Vi synliggör det som man inte ser eller som inte finns, och fokuserar på delar av verkligheten. Det kanske inte finns nån harmoni utan allt är en ilussion. Vi beskär och visar bara valda delar av verkligheten.

Det hela kanske mer beskriver oss och våra subjektiva tankar än någon sanning om rummet.

I slutändan har vi försökt att träffa rätt mera med magen och känslan än med hjärnan.

Formen på verken kom av sig själv ganska sent i processen (de senaste tre veckorna). Det höll intresset uppe ända tills nu. Det kan vara stressigt men det var ändå det som gjorde att det var roligt. Formen på hela utställningen har förändrats väldigt mycket i takt med att analysen och diskussionen har kommit längre. Först nu i denna form har den stämt överrens med vår känsla och vi kan gå vidare.

Björn Jadelius 2001